Drömordlista

Drömlexikon: Introduktion

Alla kan lära sig att tolka sina drömmar. Du kan lära dig hur du kommer åt vår drömordbok för att guida dig genom mystisk värld av drömmar.

Vi har alla upplevt drömmar någon gång i livet. När det händer upplever vi vanligtvis en rad olika situationer eller bilder som går igenom våra sinnen medan vi sover. Ibland framkallar dessa situationer starka känslor. Det sägs att drömmar är porten till vår inre själ. De tillåter oss att agera fritt och utan samma hämningar som vi vanligtvis skulle ha i våra vanliga liv. De ger oss också insikt i våra inre behov och ger den länken mellan våra inre och yttre realiteter.

Dina drömmar är alltid unika för dig och ger absolut ingen mening för andra människor. De fungerar som vägskäl där de olika elementen i ditt väsen möts. Du kan också lära dig av dina drömmar. De kan uppmuntra dig till det möta nya situationer och konfrontera dina inre demoner. Du kan också få en tydligare och opartisk bild av de relationer du har med andra.

Drömbetydelser eller drömtydning

Vad är meningen med en dröm?

Genom historien har människor försökt hitta den sanna meningen med drömmar. I de flesta fall kan du inte hitta en direkt relation mellan vad du gör och upplever i dina drömmar och vad du gör i verkliga livet. Bara för att du gör något i en dröm, betyder det inte att det kommer att bli verklighet. Därför är det svårt att tolka den verkliga meningen. Det är då du behöver en drömordbok som listar betydelsen av alla drömsymboler.

annons
annons

Drömmar kan kategoriseras i specifika typer. Om du har en uppskattning av dessa, kommer detta att hjälpa dig att förstå deras budskap. Ironiskt nog, några av de drömmar som lämnar största intrycket på er är de minst meningsfulla.

Drömsymboler eller drömsymbolism

Är drömsymboler universella?

Naturligtvis kan du lära dig att tolka några av dessa drömmar själv. Du är den bästa personen att försöka dra samband med händelser i din vardag. Allt du behöver göra är att lära dig att identifiera och tolka symboliken och återkommande teman i dina drömmar. Sedan kan du börja identifiera den sanna innebörden. Du kan börja nu genom att bara spela in dina drömmar.

I de mest avlägsna tider strävar människor efter att tolka drömmar. Drömordboken har alltid varit en del av vardagen och anses ofta vara mer kraftfull.

Drömanalys av dina drömmar

Hur analyserar man en dröm?

Du kan analysera och förstå dina drömmar själv. Denna process blir mer meningsfull när du börjar relatera drömmarna till ditt vardagliga liv. Du förstår dig själv bättre än en annan person. Drömmar innehåller ofta bilder som är symboler och specifika teman. När du väl förstår symbolernas betydelse, kan du ge en exakt mening till drömmen.

Först måste du förstå tecken som dyker upp i din dröm så att du kan tolka deras syfte. Det skulle hjälpa om du också tittade på hur du förhåller dig till dessa karaktärer. Vad är anledningen till denna dröm just nu? Händer det något specifikt mellan dig och karaktären? Hur påverkar bilderna i din dröm din vardag?

Tolka drömmar

Hur tolkar du drömmar?

Att få färdigheter i att tolka drömmar kräver inlärning av standardsymboler. Du kommer att behöva granska dessa tills det blir en självklarhet att känna igen och tolka en möjlig mening. Och detta kommer faktiskt att testa användarens kunskap om symbolerna och hur de ska tolkas.

Att lära sig tolka drömmar kräver färdigheter som fortfarande är mycket effektiva i vår tid. Världen dina drömmar skapar är förutom den vanliga världen. Skaffa vår online drömordbok och tolka dina drömmar direkt. Hitta innebörden av dina drömmar och drömsymboler nedan.

 

Drömtolkning av ord som börjar med A

En sida 1 | En sida 2 | En sida 3 

En sida 4 | En sida 5

 

Drömtolkning av ord som börjar med B

B sida 1 | B sida 2 | B sida 3 

B sida 4 | B sida 5 | B sida 6 

B sida 7 | B sida 8 | B sida 9 

B sida 10 | B sida 11 | B sida 12 

B sida 13 | B sida 14 | B sida 15 

B sida 16 | B sida 17

 

Drömtolkning av ord som börjar med C

C Sida 1 | C Sida 2 | C Sida 3 

C Sida 4 | C Sida 5 | C Sida 6 

C Sida 7 | C Sida 8 | C Sida 9 

C Sida 10 | C Sida 11 | C Sida 12 

C Sida 13 | C Sida 14 | C Sida 15 

C Sida 16

 

Drömtolkning av ord som börjar med D

D Sida 1 | D Sida 2 | D Sida 3 

D Sida 4 | D Sida 5 | D Sida 6 

D Sida 7

 

Drömtolkning av ord som börjar med E

E sida 1 | E sida 2 | E sida 3 

E sida 4

 

Drömtolkning av ord som börjar med F

F sida 1 | F sida 2 | F sida 3 

F sida 4 | F sida 5 | F sida 6 

F sida 7

 

Drömtolkning av ord som börjar med G

G sida 1 | G sida 2 | G sida 3 

G sida 4

 

Drömtolkning av ord som börjar med H

H Sida 1 | H Sida 2 | H Sida 3 

H Sida 4

 

Drömtolkning av ord som börjar med I

Jag sida 1 | Jag sida 2 

 

Drömtolkning av ord som börjar med J

J Sida 1 | J Sida 2 

 

Drömtolkning av ord som börjar med K

K sida 1 | K sida 2 

 

Drömtolkning av ord som börjar med L

L sida 1 | L sida 2 | L sida 3 

L sida 4 | L sida 5

 

Drömtolkning av ord som börjar med M

M sida 1 | M sida 2 | M sida 3 

M sida 4 | M sida 5 | M sida 6

 

Drömtolkning av ord som börjar med N

N sida 1 | N sida 2 

 

Drömtolkning av ord som börjar med O

O sida 1 

 

Drömtolkning av ord som börjar med P

P Sida 1 | P Sida 2 | P Sida 3

P Sida 4 | P Sida 5 | P Sida 6

P Sida 7 | P Sida 8 

 

Drömtolkning av ord som börjar med Q

Q sida 1 

 

Drömtolkning av ord som börjar med R

R Sida 1 | R Sida 2 | R Sida 3

R Sida 4 | R Sida 5 | R Sida 6

R Sida 7 

 

Drömtolkning av ord som börjar med S

S sida 1 | S sida 2 | S sida 3

S sida 4 | S sida 5 | S sida 6

S sida 7 | S sida 8 | S sida 9

S sida 10 | S sida 11 | S sida 12

S sida 13

 

Drömtolkning av ord som börjar med T

T Sida 1 | T Sida 2 | T Sida 3

T Sida 4 | T Sida 5 | T Sida 6

T Sida 7 | T Sida 8 

 

Drömtolkning av ord som börjar med U

U sida 1 

 

Drömtolkning av ord som börjar med V

V sida 1 | V sida 2 | V sida 3

 

Drömtolkning av ord som börjar med W

W sida 1 | W sida 2 | W sida 3

W sida 4 | W sida 5 | W sida 6

W sida 7 

 

Drömtolkning av ord som börjar med X, Y och Z

XYZ Sida 1